55 神戸 拓光A

応援歌
♪〜 「神戸!神戸!」「神戸!神戸!」「神戸!神戸!」「神戸!神戸!」